Thursday 2 August 2012

Menyerang Jika Menang | Menyerah Jika Kalah

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 

 ILHAM MINDA 6

SETULUS RASA SETELUS KATA

(Short saying drawn from long experience)

1.
Lembu dipegang harganya bukan talinya

dan manusia dipegang hartanya bukan janjinya.
2.
Selagi   tidak  menyerang  selagi  itu   tak

menang dan selagi tidak menyerah sela- gi itu tak kalah.
3
Orang   yang suka  ketawa  akhirnya  ke-

cewa dan orang yang suka benci akhirnya rugi.
4.
Mengampu   bijak   menipu,   membodek

bijak mengecek dan mencucuk bijak memujuk.
5.
Fikir   kalau disindir, elak  kalau  didesak,

sabar kalau dicabar dan diam kalau dikecam.

Aram 6/1(a)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment