Saturday, 25 August 2012

Jahil Berkongsi | Degil Bersangsi

Hati berjanji
Mulut mengikut

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 

 ILHAM MINDA 22

BERALIH RASA BERDALIH KATA

 (Short saying drawn from long experience)


21.
Lebih baik dipersenda oleh seorang pe-

nipu  daripada diperdaya  oleh  seorang

pengampu.
22.
Kecil-kecil dah mengenal besar nanti ter-

kenal dan kecil-kecil dah membilang be-

sar  nanti terbilang
23
Mata mudah percaya  hati mudah berjan-

ji dan telinga mudah merima mulut  mu-

dah mengikut. 
24.
Yang  sama-sama jahil  saling berkong-

si  tetapi  dua  yang  sama-sama   degil  

saling bersangsi.
25.
Orang  yang  berani  lebih  baik  berhati -

hati manakala  orang  yang bijak lebih

baik beragak-agak.

Aram 22/5(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment