Saturday 25 August 2012

Biasa Tiada Kreativiti | Selesa Tiada Produktiviti

Kian dipesan kian perasan

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
ILHAM MINDA 22

BERALIH RASA BERDALIH KATA

 (Short saying drawn from long experience)

 
  
6.
Kebiasaan menghilangkan kreativiti ma-

manakala  keselesaan  menghilangkan

produktiviti.
7.
Semasa rehat manusia alpa dan semasa

sihat  manusia lupa tetapi  semasa tenat

manusia rela.
8.
Kata seia biar bergilir-gilir, kerja bermula

biar fikir-memikir dan usaha bersama bi-

ar akhir-berakhir
9.
Makin dikata makin terasa, makin dipe-

san makin perasan dan makin dinasihat

makin teringat.
10.
Makin diucap makin meresap, makin di

bisik makin asyik dan makin dirayu ma-

kin sayu.

Aram 22/5(b)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment