Wednesday, 29 August 2012

Leka Itu Alpa | Alpa Itu Bala

(Cermat sebelum cedera
Jimat sebelum papa)

 
 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 
 
ILHAM MINDA 23
BERPAUT RASA BERSAMBUT KATA
(Short saying drawn from long experience)

36

Niat sebelum mula, ingat
sebelum lupa, cermat sebelum cedera
dan jimat sebelum papa.

37

Puji dahulu sokong kemudian,
kaji dahulu hitung kemudian dan rugi
dahulu untung kemudian.

38

Sesungguhnya yang diberi itu
biar berkat, yang dibeli itu biar rahmat
Dan yang dicari itu biar nikmat.

39

Apa yang kita niat biar ingat, apa 
yang kita ingat biar buat dan apa yang
kita buat biar dapat.

40

Sesungguhnya ingat itu selamat
dan selamat itu rahmat tetapi leka itu
alpa dan alpa itu bala.


Aram 23/5(h)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment