Disclaimer

Dengan memasuki blog ini, pelawat secara automatik akan tertakluk kepada beberapa penafian atau terma berikut: Segala artikel di blog ini adalah sekadar perkongsian idea, pengalaman dan informasi sahaja. Ia bukan kenyataan rasmi untuk pembaca. Segala artikel di blog ini adalah hakcipta pribadi Abdul Rashid Abdul Majid. Sebarang cetakan dan pengeluaran semula artikel dari blog ini perlulah mendapat kebenaran penulis terlebih dahulu. Bahagian penafian ini akan dikemas-kini dari semasa ke semasa. Abdul Rashid Abdul Majid aram-sriteratai.blogspot.com

No comments:

Post a Comment