Wednesday, 29 August 2012

Papa Yang Kikir | Kaya Yang Membazir

(Susah berpada
Mewah berfoya)
 
 
(24)
‘Pemboros’
Bicara Tok Ngah
3 September 2010
3.46 petang

ARAM
Lebih baik menjadi papa
yang kikir daripada menjadi 
kaya yang membazir dan 
lebih baik menjadi susah yang 
berpada-pada daripada menjadi 
mewah yang berfoya-foya.
Kadangkala yang berleka-leka
itu membuang masa dan
yang berfoya-foya itu 
membuang harta.
 
 
Sesungguhnya
pemboros-pemboros
itu adalah saudara-
saudara syaitan.
(Al Isra': 27)

Arambayu 24
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment