Wednesday, 29 August 2012

Cerdik Mendabik | Pintar Mencabar

(Lihat dapat kefahaman
Buat dapat pengalaman)
 
 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 ILHAM MINDA 24
BERHIAS RASA BERKIAS KATA
(Short saying drawn from long experience)

1

Yang bijak jangan mendesak, yang
cerdik jangan mendabik dan yang pintar
jangan mencabar.

2

Apabila dilihat kita mendapat
kefahamam  dan apabila dibuat kita
mendapat pengalaman.

3

Kita cepat tetapi masih lagi tidak
sempat dan kita sempat tetapi masih
lagi tidak dapat.

4

Kita bersembunyi untuk menghindar
malang tetapi kita berlari untuk menge-
jar peluang.

5

Berkata dengan niat, bermula dengan
semangat, bekerja dengan minat dan ber-
jaya dengan matlamat.


Aram 24(a)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment