Thursday 2 January 2014

Ulasan Tak Semudah Alasan | Berita Tak Semudah Cerita

(Dakwa Membela.
 Saman Melawan)

ILHAM MINDA 84
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
ESTETIKA RASA ETIKA KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

51
 Banyak disimpan sikit dimakan dan 
banyak dilabur sikit dihulur.


52
Ulasan tak semudah alasan dan be-
rita tak semudah cerita
.

53
Banyak bercakap tak siap dan ba-
nyak pertikai tak selesai.


54
Pertikai buat tak selesai tp meran-
cang buat tak berulang

55
Yang didakwa baik membela dan yg
disaman baik melawan
.


56
Bersedia tak bertunda dan bersung-
guh tak bertangguh.

57
Kurang teliti kurang kualiti dan ku-
rang cakna kurang sempurna.

58
Pertikai kerja tak selesai dan ber-
balah kerja tak sudah.

59
Kurang pandai lambat selesai dan 
kurang cekap lambat siap.

60
Cermat mencapai matlamat dan
teliti mencapai kualiti.
 
 
 
 
Aram 84(f)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment