Thursday, 5 December 2013

Isteri Tua Selalu Dirujuk | Isteri Muda Selalu Dipujuk

(Bermatlamat.
Bermanfaat)
ILHAM MINDA 72
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
CEGAHAN RASA CELAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

21
Tak larat buat-buat lelah dan tak da-
pat buat-buat helah.

22
Dengar apa yang dikhabar dan lihat 
apa yang dibuat.

23
Yang ikhlaas membantu tetapi yang
malas mengampu.


24
Buat ikut kelulusan dan dapat ikut
keputusan.

15
Diteliti kelulusannya dan dikaji ke
putusannya


16
Kerja biar bermatlamat dan usa-
ha biar bermanfaat.

17
Pakat sama bersubahat dan bu-
at sama terlibat.


18
Jika mampu baik bantu dan jika
berdaya baik cuba.

19
Isteri tua selalu dirujuk dan iste-
ri muda selalu dipujuk
.

30
Yakin usah main-main dan per-
caya usah cuba-cuba.
 
Aram 72(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a comment