Saturday 5 October 2013

Problem solving | Decision Making

(Lahir Ditakdirkan.
Mahir Ditadbirkan)

MUKADIMAH
(Mesyuarat Pengawas)


Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Slogan 2000
(Prestasi Melalui Disiplin)

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di bumi ini.’
(Al Baqarah: 30)

Inilah mandate khalifah (mandate for leadership). Diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk memimpin. Pemimpin bukan dilantik secara ad hoc atau fill in the blank tetapi dirancang, melalui personality test, penilaian kepimpinan dan profile review. Melalui satu proses leadership development iaitu dipelajari, dialami, dinilai dan dibuktikan, kerana pemimpin bukan ditakdirkan tetapi ditadbirkan  (Aram).

Pemimpin itu mendapat  keyakinan untuk 
memberi  jaminan
(Aram)

Justeru perlantik pengawas perlu melalui proses personnel selection berdasarkan saringan pengetahuan, kepandaian, kebolehan, interpersonal skills dan integriti dalam problem solving dan decision making. Menilai kecekapan interpersonal iaitu kesedaran diri (emosi, keyakinan, imej diri), pengawalan diri (sabar, tafakur, muhasabah) dan motivasi diri (komitmen, initiatif, kecekalan). Melalui ujian personaliti dari segi berkomunikasi, roles responsibility, spirit de corps (kekitaan), strong character (beriman) dan ketahanan diri. Tidak mudah berputus asa, marah dan kecewa.

Janganlah kamu bersikap lemah dan sedih hati, 
pada hal kamu orang-orang yang paling tinggi 
darjatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.
(Ali ‘Imran: 139)

Kepimpinan juga adalah proses pendidikan, sebagai agenda perubahan terancang (melalui kokurikulum) untuk memupuk ciri-ciri kepimpinan  dan seterusnya membudayakan ‘Kepimpinan Terpimpin dan Pemipin  Memimpin’. Proses pengisian ini hendaklah bertunjangkan Budaya Matang dan berpucukkan Intellektualisme Bestari, berlandaskan keadilan pemimpin adalah rahmat terpimpin.
Berupa biar berisi, berisi biar berwatak, dan 
berwatak biar berfungsi.
(Aram)

Berlaku adillah kerana keadilan itu dekat 
kepada takwa.
(Al Maidah: 8)


 
ARAM
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu

No comments:

Post a Comment