Wednesday 16 October 2013

Judgement Through Reasons | Decision Through Conflicts

(Pengabdian Insan.
Pengabadian Ihsan)
 
MUKADIMAH
(Mesyuarat Pengurusan)

Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Slogan 2001
(Kecemerlangan Melalui Persaingan)


Setiap kejadian atau natural phenomena tidak berlaku dengan sendiri, bukan blind forces of nature, tetapi tersurat (explicit) dan tersirat (implicit), yang mempunyai elemen intelektuilisme dan spiritualisme yang berlandaskan kebenaran. Malalui sabda alam (rhythm of nature), wujud interaksi intelektual dan spiritual yang memperingatkan pengabdian insan (ketaatan) dan  pengabadian ihsan (kesyukuran).

Dan Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan
supaya mereka menyembah-Ku.
(Adz Dzariat: 56)

 Kadang-kadang tanpa kesedaran hidup ini merupakan perulangan sindrom ABC (Amalan Berulang Cara) dan KDK (Ketuaan Dalam Ketulaan*) yang menimbulkan masalah dan tekanan dalam pengurusan, conflict of interest dan burden of emotion apabila berlaku perubahan. Masalah ini menyebabkan stress dan burnout. Akhirnya 80% daripada pengurusan staf hanya menyelesaikan masalah yang berulang. 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
berada dalam susah payah.
(Al Balad: 4)

 Namun masalah tahun 2000 perlu diselesaikan, selaras dengan fasa 1 Matang Bestari, ‘Penyelesaian Melalui Perubahan’. Justeru focus pengurusan lebih kepada solving problem dan making decision, kerana today’s problem is tomorrow’s decision. Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik daripada penyelesaikan yang terbaik mestilah melalui mesyuwarah, iaitu making judgement through reasons dan making decision through conflicts.

Sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarah antara mereka.
(Asy Syura: 38)

Jika kamu bertentangan pendapat, maka kembalilah
Kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunah).
(An Nisa’: 59)ARAM 32
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu

* Ketulaan: yang itu juga.

No comments:

Post a Comment