Sunday 6 October 2013

Banyak Wang Memilih | Banyak Hutang Berdalih

(Berbual Terjual.
 Berjanji Terbeli)

ILHAM MINDA 56
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
MENAWAN RASA MELAYAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

51
Kian banyak wang kian memilih tetapi kian
banyak hutang kian berdalih.


52
Terlalu mengarah orang marah dan sela-
lu mengugut orang takut.

53
Pandai berbual pelanggan terjual dan pan-
dai berjanji pelanggan terbeli.


54
Tiada keinginan hilang semangat dan tiada
 keyakinan hilang minat.

55
Jika  selalu beramal maka apa yang ber-
ku dapat diramal.


56
Jika mendengar dengan minat maka ber-
ikhtiar dengan semangat

57
 Jika percaya orang akan setia dan jika 
hormat orang akan taat.


58
Banyak beri janji orang sangsi tetapi ba-
nyak beri nasihat orang hormat.

59
Yang lemah baik ditolong dan yang ga-
gah baik disokong.

   
60
Yang mewah mementing diri dan yang
susah mengasing diri.
 
Aram 56(f)
Teratak SeriteraiNo comments:

Post a Comment