Sunday, 15 September 2013

A Paradox Of Reality | A Paradox Of Mind

(Andaian Jangkaan.
Andaian Tanggapan)

 


 
MUKADIMAH
(Pembangunan Staf)

Bismillahir rahmanir rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Slogan 1999
(Pengurusan Melalui Objektif)

Kita mudah terpedaya dengan paradox of reality (andaian jangkaan) dan mudah terperangkap dalam paradox of mind (andaian tanggapan) menyebabkan kita sukar melihat beyond reality dan sukar berfikir di luar frame of reference. Lebih-lebih lagi apabila berada dalam zon selesa (comfort zone), tanpa disedari kita membina mental boundries. Sempadan yang mengukuhkan lagi a sense of security  untuk tidak berubah, sedangkan perubahan adalah kunci kepada pembangunan diri.

Paradox Of Reality
Melihat masalah sebagai halangan
Menganggap cabaran sebagai ancaman
Menjadikan perubahan sebagai rombakan

Paradox Of Mind
Yang difikirkan tidak sama dengan rancangan
Yang dirancangkan tidak sama dengan perlaksanaan
Yang dilaksanakan tidak sama dengan misi
Yang dimisikan tak sama dengan visi

Melawan perubahan bermakna melawan takdir, kerana perubahan adalah fitrah kehidupan. Justeru paradigm shift mesti berlaku untuk meneroka masa hadapan. Kegagalan kita mengurus perubahan akan menyebabkan berlakunya crisis of confidence, iaitu rasa takut kerana mengangggap perubahan sebagai ancaman. Akhirnya kita akan terus terperangkap dalam sindrom ABC (Amalan Berulang Cara) atau penyakit KDK (Ketuaan Dalam ‘Ketulaan’).

Orang yang berubah dapat membina dirinya untuk memenuhi keperluan semasa dan tuntutan masa hadapan. The success of life lies in the constant readjustment to changes and challenges (Aram). Walaupun perubahan itu sulit dan pahit tetapi kadang-kadang menjadi a turning point untuk perubahan yang signifikan. Akhirnya kita terpaksa berubah kerana arus pendidikan membawa gelombang perubahan yang pantas dan berterusan.

Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga
 mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(Ar Rad: 11)


ARAM
(ABDUL RASHID BIN ABDUL MAJID)
Sekolah Menegah Kebangsaan Matang
21700 Kuala Berang, Hulu Terengganu
Terengganu

Ketulaan (Trg): ‘Yang itu juga’

No comments:

Post a comment