Sunday, 26 August 2012

Tinggi Didaki | Luas Direntas

Kecewa pendek usia
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


ILHAM MINDA 23
BERPAUT RASA BERSAMBUT KATA
 (Short saying drawn from long experience)
 

6.  Kalau tinggi didaki, kalau rendah dilang-
    kah, kalau luas direntas dan kalau sem-
pit diselit.
7.    Waspada apabila berjaga-jaga, teliti apa-
    bila berhati-hati  dan patuh  apabila ber-
    sungguh-sungguh.
8.    Orang yang sentiasa bersyukur  panjang
    umur tetapi orang yang sentiasa kecewa
    pendek usia.

9.    Apabila terpandang kita bincang, apabila
    terlihat  kita  siasat  dan  apabila  ternam-
    pak kita  bertindak
.
10.    Apabila  yang di atas  sentiasa  sentiasa
    menindas maka yang di bawah sentiasa
    menyanggah
.

Aram 23/5(b)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment