Saturday 30 March 2013

Cantik Menjadi Tumpuan | Baik Menjadi Panduan

(Akal itu modal.
Amal itu bekal)

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)


21

Kalau ‘rumah’
itu tonggak masyarakat maka ‘sekolah’ itu
 otak masyarakat. 

22

Jika yang cantik
sentiasa menjadi tumpuan
maka yang ba-
ik sentiasa menjadi panduan
.


23

Sudah bukan kerana
mudah, selesai bukan kerana pandai dan
tamat bukan kerana semangat.

24

Sokong-menyokong
tanda sependapat manakala tolong-meno-
long tanda semuafakat.


25

Kalau akal menjadi
modal untuk masyarakat maka amal men-
jadi bekal untuk akhirat.


  
Aram 39(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment