Sunday, 2 September 2012

Buat Dengan Niat | Dapat Dengan Berkat

(Jauh diacuh
Dekat dierat)


 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 
ILHAM MINDA 26
BERULAS RASA BERALAS KATA
 (Short saying drawn from long experience)


1

Buat dengan niat maka dapat de-
ngan berkat dan berusaha dengan jujur
maka berjaya dengan mujur.

2

Jika langkah mengarah maka rezeki
mencari dan kalau pertemuan berdahuluan
maka maut menyambut.

3

Yang jauh diacuh maka yang
yang dekat dierat dan yang tinggi dirai ma-
ka yang rendah diendah.
 
4

Makin didengar makin berlegar, ma-
kin dilihat makin terpahat dan makin dika-
ta makin percaya

5

Apabila berniat biar jelas, apabila
berbuat biar ikhlas dan apabila menda-
pat biar puas.

 

Aram 26(a)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment