Sunday, 2 September 2012

Yang Ada Dipuja | Yang Tiada Dipersenda

(Melawan
sebelum ditawan)


 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
  
ILHAM MINDA 25
BERADUN RASA BERALUN KATA
(Short saying drawn from long experience)

21

Kadang-kadang terpaksa menggempur
sebelum berundur dan terpaksa melawan
sebelum ditawan.

22

Apabila gelap baik kita buat serang
hendap dan apabila tewas baik kita buat
serang balas.

23

Yang lebih dikasih dan yang ada di-
puja tetapi yang kurang dihalang dan
yang tiada dipersenda.

24

Kita mencari keselesaan bukan ke-
bendaan dan kita mencari ketenangan dan
bukan kesenangan.

25

Senyum tanpa dimaklum, datang tan-
pa diundang, tampil tanpa dipanggil dan
duduk tanpa ditunjuk.
 

 Aram 25(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment