Thursday, 23 August 2012

Diamal Yang Dibekal | Dihayati yang Diberkati


Malam tak larut
Dendam tak surut

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 ILHAM MINDA 21

BERUBAH RASA BERCAMBAH KATA

 (Short saying drawn from long experience)

 
 

26.
Yang kerja bersungguh-sungguh ber-

peluh  tetapi  yang  kerja  bertangguh-

tangguh  mengeluh.
27.
Meminta jangan memaksa, berkehen-

dak jangan mendesak dan merayu ja-

ngan menipu.
28.
Pergi pagi pulang petang, cari rezeki

datang malang dan sehari menanti hi-

lang peluang.
29.
Kalau malam tak larut siang tak mung-

kir dan kalau dendam tak surut sayang

tak berakhir.
30.
Apa yang diamal  maka itu yang  dibe-

kal  dan  apa yang  dihayati  maka  itu

yang diberkati.

Aram 21/5(f)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment