Thursday, 23 August 2012

Yang Degil Terpencil | Yang Ingkar Terbiar

Yang taat berkat
Yang ingkar sukar


 

  
(16)
Keingkaran
Bicara Tok Ngah
 19 Ogos 2010
11.34 pagi
 
ARAM
Yang taat itu hidupnya lebih berkat tetapi yang ingkar itu hi-dupnya lebih sukar. Justeru se-makin degil semakin hidupnya terpencil dan semakin ingkar semakin hidupnya terbiar.
·        


 
·        
·        

Dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku) maka sessungguh-nya azab-Ku sangat pedih.
(Ibrahim: 7)

Aramayu 16
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment