Thursday 23 August 2012

Mewah Berhitung | Susah Bergantung

Jalan bertingkah
Kawan bertelingkah

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 

  

ILHAM MINDA 21

BERUBAH RASA BERCAMBAH KATA

 (Short saying drawn from long experience)

 
  

21.
Yang terlepas akan terhurai, yang ter-

cantas akan terkulai dan yang terhem-

pas akan berkecai.
22.
Pandang  jauh  bersungguh,  pandang

dekat  berhemat  dan  pandang   tinggi

berstrategi
23.
Orang yang hidup mewah saling berhi-

tung tetapi orang yang hidup susah sa-

ling bergantung.
24.
Yang  menongkah ke hulu akan  mudik

ke  hilir  dan  yang  melangkah  dahulu

akan balik akhir.
25.
Apabila kaki mengacah hati  menyang-

gah  apabila  jalan  bertingkah  kawan

bertelingkah.

Aram 21/5(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment