Thursday, 4 September 2014

Dengki Bagai Api Takkan Mati | Dendam Bagai Sekam Takkan Padam

(Silap Senyap.
Curang Hilang)23/3/2014 Akihabara
A district in the Chiyoda ward
of Tokyo, Japan. The name Akihabara
is a shortening of Akibagahara
  (autumn leaf field). 

rahsia rindu
 

ILHAM MINDA 136
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
RAKUMAN RASA RAKAMAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

51
Jadikan peluang itu wang dan jadikan
kesempatan itu pendapatan.


52
Peluang tidak datang berulang dan ke-
sempatan tidak datang bertepatan.

53
Jika berganding saling membimbing dan
 jika bersatu saling membantu.


54
Jika menjadi sahabat anak hormat dan
jika menjadi penasihat anak taat.

55
Jika langkah mula tidak bersedia maka
langkah akhir tersingkir.


56
Kerenah menyebabkan masalah dan
fitnah menyebabkan musibah.
   
57
Kalau buat silap terus senyap dan ka-
lau buat curang terus hilang
.

58
Dengki bagai api takkan mati dan den-
dam bagai sekam takkan padam
.

59
Pandangan terjejas kerana gagap dan
rancangan terjejas kerana silap.

60
Makin hendak dikejar makin terbiar dan
makin hendak dicapai makin terabai. 23/3/2014  Akihabara
Nicknamed 'Akihabara Electric Town',
a major shopping center for household electronic
goods and the post-war black market.
 bicara mimpi 

 
Aram 136(f)
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment