Sunday, 18 May 2014

Semakin Kebah Semakin Sihat | Semakin Tabah Semakin Kuat

(Berakal Cekal.
Berhati Berani)

ILHAM MINDA 110
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
IMBALAN RASA IMBANGAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)
11
Saling cakna hidup lebih bermakna dan
saling mengeri hidup lebih bererti.


12
Saling memahami lebih simpati tetapi
saling berdendam lebih kejam.

13
Saling berminat hubungan erat tetapi
saling mendesak hubungan retak.

14
Masalah itu kesempatan yang cerdas 
 tetapi kesempitan yang malas. 

15
Yang cerdas menggunakan akal tetapi
 yang malas menggunakan tangkal.


16
Semakin kebah semakin sihat dan se-
 makin tabah semakin kuat

   
17
Kesabaran memberi kekuatan dan ke-
sedaran memberi ketaatan.


18
Yang berakal lebih cekal dan yang ber-
hati lebih berani
.

19
Tiada sukar bagi yang sabar dan tiada
mudah bagi yang gelabah.

20
Baik sabar sebelum berikhtiar dan ba-
ik tenang sebelum merancang.
 
Aram 110(b)
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment