Sunday 25 May 2014

Sekuat Perdu Kuat Lagi Cemburu | Sesakit Sembilu Sakit Lagi Merindu

(Pahit Ubat.
 Sakit Rahmat)

ILHAM MINDA 113
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
JALINAN RASA JARINGAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

1
Yang kita hina itu lebih mulia tetapi yang
kita puja itu lebih cela.


2
Yang pahit itu menjadi ubat dan yang sa-
kit itu menjadi rahmat.

3
Jika tersentuh jangan terpengaruh dan
jika tersebak jangan terjebak.

4
Yang terpaksa jangan berputus asa dan
yang tersasar janga berputus ikhtiar.

5
Susah senang adat berhutang dan ka-
lah menang adat berjuang.


6
Yang terlalu mengaharap terhempap dan 
yang terlalu merintih tertindih. 
   
7
Sekuat perdu kuat lagi cemburu dan se-
sakit sembilu sakit lagi merindu
.


8
Jika ramai yang sampai maka hanya se-
gelintir yang tercicir.

9
Ramai terlalai segelintir berfikir dan ra-
mai pandai segelintir mahir.


10
Jika ramai yang muda terkulai maka ha-
nya sedikit yang bangkit.

 


Aram 113(a)
Teratak Seriteratai
No comments:

Post a Comment