Sunday, 25 May 2014

Di Sebalik Paksa Hanya Suka-Suka | Di Sebalik Rela Hanya Pura-Pura

(Impian Kesepian.
 Harapan Kegelapan)
ILHAM MINDA 112
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
JAJAHAN RASA JAJAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

41
Yang mewah baik menyumbang tetapi yg
susah baik menumpang.


42
Saling bergantung dapat untung tetapi sa-
ling berdengki dapat rugi.

43
Makin muafakat makin berkat tetapi ma-
kin berbalah makin susah.

44
Banyak impian jadi kesepian dan banyak
 harapan jadi kegelapan
.

45
Tersalah impian menjadi kesepian dan ter-
salah harapan menjadi kegelapan.


46
Masa memberi ruang bersama dan wak-
tu memberi ruang bersatu. 
   
47
Di sebalik paksa hanya suka-suka dan
disebalik rela hanya pura-pura.


48
Berpeluk tubuh bertangguh dan ber-
cekak pinggang menghalang.

49
Berbalahan hidup kesusahan dan ber-
cakaran hidup kesukaran.


50
Jangan cuba jika tak percaya dan ja-
ngan mula jika tak berdaya. 
Aram 112(e)
Teratak Seriteratai
No comments:

Post a Comment