Sunday, 27 April 2014

Lemas Dalam Impian Kerana Cinta | Cemas Dalam Carian Kerana Harta

(Hutang Di Perut.
Malang Di Mulut)

ILHAM MINDA 104
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
HALAMAN RASA HALUAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

1
Yang kaya menghitung jari dan yang papa
menghitung jari.


2
Yang muda diburu oleh cabaran dan yang
tua diburu oleh kebenaran.

3
Semasa mudanya sentiasa gagal maka
semasa tua sentiasa menyesal.


4
 Cemas dalam carian kerana harta dan le-
mas dalam impian kerana cinta


5
Tukang jangan tinggal tungkul dan pela-
dang jangan tinggal cangkul.

6
Terlalu cemburu menjadi malu dan terlalu
 rindu menjadi sebu.
   
7
Yang taat berbuat, yang patuh bersung-
guh dan yang setia berjaya. 


8
Tertinggal bukan kerana sial dan terping-
gir bukan kerana takdir.

9
Hutang itu terletak pada perut dan malang
itu terletak pada mulut
.

10
Yang baik membawa manfaat tetapi yang
jelik membawa mudarat.

 Aram 104(a) 
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment