Sunday 24 November 2013

Buat Main-Main Tak Yakin | Buat Suka-Suka Tak Percaya

(Usia Kendur.
Tua Uzur)

ILHAM MINDA 66
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
BAWAAN RASA BELAAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

41
Buat main-main tak yakin dan buat
suka-suka tak percaya
.


42
 Memberi lebih bersembunyi tetapi 
meminta lebih terbuka.

43
Yang ambil berat dapat tetapi yang
ambil mudah susah.


44
Bersedia jika terpaksa dan bertin-
dak jika terdesak.

45
Bertimbang rasa bersedia dan ber-
tolak ansur berundur.


46
Bersimpati kian berkongsi tetapi ber-
dengki kian membenci.

47
Jika yang gagah mencantas maka
yang lemah tertindas.


48
Luluskan yang diputuskan dan te-
ruskan yang diluluskan.

49
 Tambah usia kian kendur dan 
tambah tua kian uzur.

   
50
Menunda tak mencuba dan ber-
tangguh tak bersungguh. 
Aram 67(e)
Teratak Seriteratai

   
No comments:

Post a Comment