Wednesday 23 October 2013

Bersangsi Saling Menuduh | Berdengki Saling Bermusuh

(Benar Beriktibar.
Salah Bermasalah)

ILHAM MINDA 59
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
MELARUT RASA MELALUT KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

41
Membaca rupa yang tersurat maka mem-
buka jiwa yang tersirat.


42
Adat berkawan saling hormat tetapi adat
berlawan saling khianat.

43
Bersangsi itu saling menuduh dan ber-
dengki itu saling bermusuh
.


44
Yang benar mendapat iktibar tetapi yang
salah mendapat masalah
.

45
Mujur jangan menjadi takbur dan ma-
lang jangan berhati walang.


46
Yang susah baik bertafakur dan yang
mewah baik bersyukur.

47
Kepercayaan memberi kejayaan dan
keyakinan memberi jaminan.


48
Yang acuh buat bersungguh dan yang
minat buat bersemangat.

49
Jika puas fikiran terjejas dan jika bosan
perasaan tertekan.

   
50
Masa silam beri ilham dan masa ha-
dapan beri harapan. 
Aram 59(e)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment