Tuesday 18 June 2013

Taat Diberi Mandat | Setia Diberi Kuasa

(Jujur lebih luhur.
Setia lebih mulia)


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 

ILHAM MINDA 42
DIHANYUT RASA DIPAUT KATA
(Short saying drawn from long experience)

51

 Kalau yang 
kaya mudah sekali lupa maka yang papa
mudah sekali percaya.

52

Yang murah
untuk yang papa manakala yang mewah
untuk yang kaya.


53

Yang jujur
jiwanya lebih luhur
dan yang setia jiwa-
nya lebih mulia
.


54

Yang taat
baik diberikan mandat
dan yang setia
baik diberikan kuasa
.

55

Munasabah
bagi yang muhasabah tetapi mustahil
bagi yang degil.


  
Aram 42(k)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment