Tuesday 26 March 2013

Berjanji Disangsi | Bersumpah Disanggah

(Yakin terjamin.
Waswas terlepas)


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 


ILHAM MINDA 39
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)

11

Jangan berjanji dengan
orang yang disangsi
dan jangan bersumpah
dengan orang yang disanggah
.

12

Jangan percaya orang
 yang berpura-pura dan jangan yakin dengan
 orang yang bermain-main.


13

Berjaga-jaga
dengan orang yang berdusta dan berhati-
hati dengan orang yang keji.


14

Jangan sokong pem-
bohong, jangan percaya pendusta dan ja-
ngan bersetuju penipu


15

Yang yakin peluang-
nya lebih terjamin tetapi yang waswas pe-
luangnya boleh terlepas.


  
Aram 39(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment