Tuesday 5 February 2013

Lihat Biar Bersemangat | Dengar Biar Berikhtiar

(Ingkar bertengkar.
Tegar mencabar)


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 
 
ILHAM MINDA 36
MENGGAMIT RASA MENCUIT KATA
(Short saying drawn from long experience)

36

Tuntut apa sahaja
ruang yang disediakan dan rebut apa saha-
ja peluang yang diadakan.

37

Jangan sekali-kali
merayu kalau mahu dan jangan sekali-kali
mendesak kalau hendak.


38

Melihat biar
bersemangat,  mendengar biar berikhtiar-
dan berbuat biar mendapat.


39

Orang yang ingkar
suka bertengkar manakala orang yang
tegar suka mencabar


40

Yang patuh
buat apa yang diarah tetapi yang angkuh
buat apa yang ditegah.


 


 
Aram 37(h)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment