Tuesday 26 February 2013

Bbrp Saat Untuk Ingat | Bbrp Jam Untuk Faham

(Berusia bersedia.
Berumur berundur)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 
 
 
 
ILHAM MINDA 38
MEMBURU RASA MERAYU KATA
 (Short saying drawn from long experience)


21

Kegagalan mengajar
kita erti kecekalan dan kekecewaan menga-
jar kita erti ketakwaan.

22

Makin berumur
makin tua, makin tua makin terlupa dan ma-
kin terlupa makin alpa.


23

Lebih baik
bertatih apabila letih dan lebih baik berehat
apabila penat.

 24

Lebih baik bersedia
apabila berusia dan lebih baik berundur
apabila berumur.


25

Kita memerlukan bebe-
rapa saat untuk ingat
tetapi kita memerlu-
kan beberapa jam untuk faham.

 
 
 
 
 
 Aram 38(e) 
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment