Friday 11 January 2013

Mendengar Dapat Iktibar | Melihat Dapat Ibarat

(Datang dijemput.
Pulang disambut)LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 
ILHAM MINDA 36
MENURUT RASA MENYAMBUT KATA
(Short saying drawn from long experience)

46

Jika malang di-
sebut hilangnya diturut dan jika datang dijem-
put pulangnya disambut.

47

Jika salah 
guna mulut ia mencarut dan jika salah guna 
lidah ia menyumpah.

48

Kalau melihat
melalui mata kita terpedaya tetapi kalau me-
lihat melalui hati kita teliti.

49

Yang tinggi
dicapai yang rendah dituai dan yang pergi
dilambai yang pasrah dibelai.

50

Makin mendengar
makin dapat iktibar
dan makin melihat
makin dapat ibarat
.


 


 Aram 36(j)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment