Thursday, 1 November 2012

Dipakai Akan Dinilai | Diamal Akan Ditimbal

(Yang dikata ditanya.
Yang dibuat dicatat)


           
((81)
‘Catatan’
Bicara Tok Ngah
1 November 2010
1.26 petang.

ARAM

Setiap yang kita kata
akan ditanya,
setiap yang kita sangkal
 akan disoal
dan setiap yang kita buat
akan dicatat.
Justeru apa yang kita kata
akan diperiksa,
apa yang kita rancang
akan ditimbang,
apa yang kita buat
akan disukat,
apa yang kita pakai akan dinilai 
dan apa yang kita amal
akan ditimbal.

 


 Dan segala
sesuatu yang telah mereka
perbuat tercatat dalam
buku-buku catatan.
(Al Qamar: 52) 
Arambayu 81
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment