Tuesday 2 October 2012

Ajar Biar Benar | Marah Biar Munasabah

(Tak mampu mengampu.   
Tak dapat mengumpat)

 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
ILHAM MINDA 29
BERAMAH RASA BERHEMAH KATA
 (Short saying drawn from long experience)

31

Jika tidak mampu jangan seka-
li-kali mengampu dan jika tidak dapat jangan
sekali-kali mengumpat.

32

Kalau banyak membantu maka
bertambah restu dan kalau banyak membe-
ri maka bertambah rezeki.

33

Setiap saat bersemangat, setiap
jam berazam, setiap masa bekerja dan se-
tiap ketika berusaha..

34

Apa yang hendak diajar biarlah
benar dan apa yang hendak dimarah biar-
lah munasabah.

35
Yang salah saling menyanggah,
yang kalah saling menyalah dan yang ma-
rah saling menyumpah 

Aram 29(g)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment