Thursday, 13 September 2012

Susah Bergadai | Mewah Berlalai

    (Kecil memencil    
Besar mencabar)

 

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
 
 
ILHAM MINDA 27
BERTAUT RASA BERSAHUT KATA
 (Short saying drawn from long experience)

21

Kalau tuduh-menuduh mereka sa-
ing bergaduh dan kalau salah-menyalah me-
reka saling berbalah.

22

Kadang-kadang apabila susah mereka
terpaksa bergadai tetapi apabila mewah me-
reka sentiasa berlalai.

23

Yang kecil dipanggil dan yang besar
dikhabar manakala yang muda dibawa dan
yang tua dipelawa.

24

Kecil jangan memencil besar jangan
mencabar dan muda jangan menggoda tua
jangan mencela

25

Yang rintih-merintih itu sedang ber-
kasih manakala yang ancam-mengancam
itu sedang berdendam. 
Aram 27(e)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment