Tuesday, 4 September 2012

Pandang Ditimbang | Buat Disukat
(Mendengar
hilang sabar)


 
(30)
‘Tanggungjawab’
Bicara Tok Ngah
 5 September 2010
9.2 pagi

ARAM

 Kadang-kadang
apabila sudah melihat
hilang rasa hormat
dan apabila mendengar
hilang rasa sabar. Ingatlah,
apa yang dipandang
akan ditimbang,
apa yang ditutur akan diukur
dan apa yang dibuat
akan disukat.
 
Sesungguhnya
endengaran, penglihatan
an hati akan diminta
pertanggungan jawabnya.
(Al Isra’: 36)

Arambayu 30
Teratak Seriteratai


No comments:

Post a Comment