Monday, 3 September 2012

Niat Tanpa Minat | Buat Tanpa Semangat

(Bersaing beriring
Bertembung bertarung)


 UBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
 
ILHAM MINDA 25
BERADUN RASA BERALUN KATA
(Short saying drawn from long experience)

31

Kalau kita niat tanpa minat maka
kita buat tanpa semangat dan kita dapat
tanpa berkat.

32

Yang Kaya beruntung yang papa
bergantung dan yang muda bertarung
yang tua menanggung.

33

Berselisih jangan menyisih, ber-
saing jangan berpaling dan bertembung
jangan bertarung.

34

Yang saling bersaing saling ber-
iring tetapi yang saling bertembung sa-
ling bertarung.

35

Yang kamil amalannya menjadi
bekal tetapi yang jahil amalannya men-
jadi tangkal.


Aram 25(g)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment