Sunday 30 September 2012

Muda Maksyukkan Cinta | Tua Mabukkan Harta

(Muda lalaikan masa.
Tua gadaikan harta)

           
 
Jika ketika muda
maksyukkan cinta
maka apabila tua
mabukkan kuasa
dan jika ketika muda
melalaikan masa
maka apabila tua
menggadaikan harta

 

Ilham Aram 53
  30 September 2012
    5.58 sore

No comments:

Post a Comment