Friday, 24 August 2012

Ujian Itu Pemberian | Susah Itu Sedekah


Berhajat biar minat
 Berjanji biar pasti

LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)


 
ILHAM MINDA 21

BERUBAH RASA BERCAMBAH KATA

 (Short saying drawn from long experience)


 

 
36.
Rasa biar suka maka tahu biar mahu

dan berhajat biar minat maka berjanji

biar pasti.
37.
Jika  ujian  itu  pemberian  nikmat  itu   

Rahmat  dan jika  susah itu  sedekah

kesihan itu ihsan.
38.
Tak  kenal maka tak bercinta, tak  ke-

sal maka tak terasa dan tak gagal ma

ka tak berusaha.
39.
Yang  meminggir  baik  berfikir,  yang

menanti baik  mencari dan yang  meli-

hat baik berbuat.
40.
Tersisih kerana lebih, tersingkir kera-na akhir, tertinggal kerana gagal dan terbuang kerana kurang.

Aram 21/5(h)
Teratak Seriterai
No comments:

Post a Comment