Monday 27 August 2012

Hidup Dijulang | Mati Berhutang Hutang
keliling pinggang ILHAM MINDA 23
BERPAUT RASA BERSAMBUT KATA
 (Short saying drawn from long experience)


    16.    
     Kalau  gagah  jangan sekali-kali 
    menyanggah dan kalau lemah jangan
    sekali-kali menyembah
.

     17.    
       Lebih  baik  hidup disanjung mati 
    dijulang daripada hidup menanggung
    mati berhutang.

    18.   
      Sesungguhnya apabila  hutang itu
    keliling  pinggang  maka   malang  itu
    sering berulang
.

     19.    
    Yang waspada itu berpada-pada,
    yang teliti  itu berhati-hati  dan  yang 
    cermat itu beringat-ingat.

     20.    
    Orang yang sentiasa degil itu akhirnya
    dipencil  dan  orang  sentiasa  mungkir
    akhirnya disingkir
.


Aram 23/5(d)
Teratak Seriterai


No comments:

Post a Comment