Wednesday 1 August 2012

Diam Lebih Faham | Sabar Lebih Sedar


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 

 ILHAM MINDA 4

SEKILAS RASA SEIKHLAS KATA

(Short saying drawn from long experience)

6.
Kesempurnaan  itu  satu  proses  kerana

segala-galanya akan bermula dengan kekurangan.
7.
Manusia hilang keperibadian kerana ke-

mewahan dan hilang kemanusiaan kera- na kekuasaan.
8.
Walaupun  marah  itu  pendidikan  hanya

yang diam lebih faham dan yang sabar lebih sedar.
9.
Sehina-hina   peluang  ialah  mengambil

kesempatan atas kelalaian dan kebo- dohan orang lain.
10.
Yang  bijaksana  mencari   kejahilan  diri-

nya tetapi yang jahil menghilangkan kebijaksaan dirinya.

Aram 4/1(b)
Teratak Seriterai
No comments:

Post a Comment