Thursday, 11 September 2014

Rasa Serik Menghampiri Taubat | Rasa Asyik Menghampiri Maksiat

(Berserah Akur.
Bermegah Takbur)

 

 

 23/3/2014 Akihabara
A district in the Chiyoda ward
of Tokyo, Japan. The name Akihabara
is a shortening of Akibagahara
(autumn leaf field).
 berarak rindu
 

ILHAM MINDA 138
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
RINDUAN RASA RIBUAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

41
Jika bertanding saling berganding dan ji-
ka bersaing saling membimbing.


42
Daripada mencabar baik bersabar dan
daripada menuding baik berunding.

43
Yang tidak patuh saling bergaduh dan
yang tidak taat saling berkhianat.


44
Yang tak dicegah saling berbantah dan
yang tak ditegah saling bertelagah.

45
Kian sabar kian dapat ikhtiar tetapi ki-
an marah kian dapat masalah.


46
Bersuka-suka cela terbuka dan berme-
gah-megah maruah terdedah.
   
47
Makin berserah makin akur tetapi ma-
kin bermegah makin takbur
.


48
Dapat penuh jangan angkuh dan da-
pat separuh jangan menuduh.

49
Yang tamak akhirnya dapat rugi dan
yang riyak akhirnya dapat keji.


50
Rasa serik menghampiri taubat tetapi
rasa asyik menghampiri maksiat. 

 
23/3/2014  Akihabara
Nicknamed 'Akihabara Electric Town'
a major shopping center for household electronic
goods and the post-war black market.

bertapak mimpi
 

Aram 138(e)
Teratak Seriteratai

No comments:

Post a Comment