Tuesday, 29 April 2014

Tak Menjadi Mulia Kerana Harta | Tak Menjadi Hina Kerana Rupa

(Unggul Ilmu.
Tunggul Dungu)


 
ILHAM MINDA 105
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
HIASAN RASA HURAIAN KATA
(Short saying drawn from long experience)
(One man’s wit is all men’s wisdom)

1
Tak menjadi mulia kerana harta dan tak
menjadi hina kerana rupa
.


2
Menjadi unggul kerana ilmu tetapi menja-
di tunggul kerana dungu
.

3
Menjadi gagah bukan kerana suka men-
cabar tetapi sentiasa bersabar.


4
Susah bukan kerana hidup terlalu sukar
tetapi hidup selalu ingkar.

5
Susah senang menjadi adat dan kalah
 menang menjadi iradat.

6
Banyak masa kerja terlambat dan ba-
nyak cerita kerja terhambat.
   
7
Selagi tak mencuba tak pasti dan se-
agi tak bermula tak menjadi.


8
Saling bergantung dihitung untung tp
 saling berdengki dirundung rugi.

9
Saling berkongsi bertambah rezeki tp
saling bersangsi bertambah rugi.


10
Jika berbalah kerja jadi susah dan jika
bertengkar kerja jadi sukar. 
Aram 105(a) 
Teratak SeriterataiNo comments:

Post a Comment