Monday, 15 April 2013

Political Malice | Political Mileage

(Mencabar Isyarat Malanggar Syarat)Monday 15 April 2013, 8.25 am
(21 days before election)

Political Malice membawa kepada character assassination melalui fitnah dan sumpah oleh black propagandist dan unsympathetic opportunist. Sekarang mereka berada di front line. Masing-masing saling mencabar isyarat dan saling melanggar syarat sekalipun semboyan perang belum lagi dibunyikan.

Apakah political malice akan memberi political mileage? Apakah political mileage itu a passage to victory

Hakikatnya tiada jaminan dan keyakinan, kerana sesungguhnya suara rakyat sukar sekali diramal tetapi pastinya, yang tersurat itu tertera dan yang tersirat itu rahsia. Sekalipun nanti semboyan berkali-kali dibunyikan, silent message daripada rakyat itu jugalah yang akan menetukan kemenangan. Selamat mengundi.

 

No comments:

Post a Comment