Sunday, 16 December 2012

Yang Muda Mencabar | Yang Tua Bersabar

(Kian perlu kian mahu.
Kian yakin kian rajin) 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)
ILHAM MINDA 35
MELARIK RASA MELIRIK KATA
 (Short saying drawn from long experience)

16

Masalah jangan 
diabaikan tetapi diselesaikan dan musibah
jangan dibiar tetapi diikhtiar.

17

Beri ulasan jangan
sesekali beri alasan dan beri pengertian ja-
ngan sesekali beri kesangsian.


18

Apabila perlu kita
menjadi semakin mahu dan apabila yakin
kita menjadi semakin rajin.

19

Kalau yang muda
suka sekali mencabar maka yang tua ter-
paksa berkali-kali sabar
.


20

Terlalu mengikut kata sauda-
ra kita hilang harta dan terlalu mengikut
kata keluarga kita hilang kuasa

Aram 35(d)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment