Friday, 14 December 2012

Musyawarah Itu Muhibah | Masalah Itu Musibah

( Atas jangan menindas.
Bawah jangan menyanggah) 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
ILHAM MINDA 35
MELARIK RASA MELIRIK KATA
 (Short saying drawn from long experience)

11

Lain yang diperangkap
lain pula yang ditangkap dan lain yang di-
jerat lain pula yang diikat.

12

Di atas jangan me-
nindas, di tengah jangan bertelagah dan
di bawah jangan menyanggah.


13

Panduan daripa-
da kawan, nasihat daripada sahabat dan
restu daripada guru.

14

Menang atas yang gagah
adalah perlawanan tetapi menang atas
 yang lemah adalah penawanan.


15

Bermusyawarah ber-
akhir dengan muhibah tetapi bermasa-
lah berakhir dengan musibah
.


 Aram 35(c)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment