Tuesday, 11 December 2012

Mencuba Seribu Daya | Bermula Seribu Cara


( Bermula ikut masa. 
Mengawal ikut jadual)
 
LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom) 
ILHAM MINDA 35
MELARIK RASA MELIRIK KATA
(Short saying drawn from long experience)


1

Niat mengikut
kalimat, buat mengikut maklumat dan dapat
mengikut matlamat.

2

Berkata seribu bahasa
mencuba seribu daya, bermula seribu ca-
ra dan berjaya seribu usaha.  


3

Mula biar mengikut
masa, kawal biar mengikut jadual dan ta-
mat biar mengikut matlamat.

4

Terlalu mem-
beri hilang peribadi dan terlalu menye-
rah hilang maruah.


5

Jika bersendirian
kita sentiasa terasing tetapi jika berkum-
pulan kita sentiasa bersaing.


 
Aram 35(a)
Teratak SeriteraiNo comments:

Post a Comment