Saturday, 3 November 2012

Silap Menjadi Sikap | Cuai Menjadi Perangai

(Silap usah menyergap.
Salah usah menyanggah)


 


LUBUK AKAL TEPIAN ILMU
(One man’s wit is all men’s wisdom)

 
 

 ILHAM MINDA 33
MERISIK RASA MEMBISIK KATA
(Short saying drawn from long experience)

1

Apabila tidak bersedia
kita tergesa-gesa dan apabila tidak bertum-
pu kita terburu-buru.

2

Kalau salah jangan
sekali-kali menyanggah dan kalau silap ja-
ngan sekali-kali menyergap.

3

Apabila banyak per-
samaan kita berunding tetapi apabila ba-
nyak perbezaan kita berpaling.
 
4

 Silap yang berulang 
kali menjadi sikap dan cuai yang beru-
lang kali menjadi perangai.

5

Yang saling membenci itu
saling mencaci manakala yang saling
memuji itu saling memberi


 

 
Aram 33(a)
Teratak Seriterai

No comments:

Post a Comment