Saturday, 3 November 2012

Jumpa Mulut Menyapa | Salam Tangan Menggegam

(Tegur tangan dihulur.
Salam tangan digenggam)

   

 

  
Kalau berjumpa
mulut biar menyapa
dan kalau menyapa
hati biar suka.
Kalau menegur
tangan biar dihulur
dan kalau menghulur
hati biar jujur.
Kalau bersalam
tangan biar menggenggam
dan kalau mengenggam
hati jangan waham.
Kalau berkata
hati biar percaya
dan kalau percaya
lidah jangan berdusta.
Kalau bersembang
hati biar tenang
dan kalau tenang
mulut jangan lancang.


 

 
Ilham Aram 83
3 November 2012
10.55 malam

No comments:

Post a Comment