Sunday, 4 November 2012

Heart Gets The Hurt | Brain Feels The pain

(Mata memberi janji.
Kata mencari pasti)

 
 
Fri 23/12/2011
6.00 post meridiem
Baby Arissa

When the heart
  gets the hurt
the brain
 feels the pain.
So let the heart
give the art
and let the brain
make the gain.

Kalau dari mata
ianya menjadi janji
maka dari kata
ianya menjadi pasti.

 


 Aram 165
Teratak Serteratai

No comments:

Post a Comment